Vad innebär närsynthet?

När du är närsynt ser du inte på långt håll, men bra på nära håll. Att vara närsynt är vanligt och går enkelt att korrigera med glasögon eller linser.


NärsyntAtt vara närsynt innebär att du har ett brytningsfel i ögat. Ljuset bryts framför näthinnan i en så kallad brännpunkt.

Detta gör att ljuset hinner spridas innan det når fram. Är du mycket närsynt kan du behöva ha saker och text mycket nära för att kunna se vad det är eller vad som står.

Många med brytningsfel upplever också huvudvärk eftersom de ofta kisar och spänner ögonen för att kompensera synfelet.

Synundersökning

Misstänker du att du är närsynt borde du göra en synundersökning. Hos optikern testas synen både på långt och nära håll, vilket gör att du får svar på vad din synnedsättning beror på. Du får börja med att träffa en optiker som du förklarar dina besvär för.

Därefter görs en undersökning där får läsa bokstäver på en tavla som sitter fem till sex meter längre bort. Bokstäverna blir mindre och mindre för varje rad och du får säga till när du inte längre ser vad det står. Detta är till för att undersöka avståndseendet. Efter det kan du även behöva göra en undersökning av ditt närseende. Du får då en platta med bokstäver som du får läsa på nära håll.

Synnedsättning

Märker optikern eller ögonläkaren att du har en synnedsättning och att det rör sig om att du är närsynt, provas det ut glas som gör att du kan se normalt.

Det används då en apparat som kallas för foropter. I den finns det roterande glas i olika styrka och slipningar. När du ser bra har det rätta glaset hittats för ditt synfel.

I vardagen

När du är närsynt finns det flera olika situationer som kan vara svåra. Ett exempel på detta är vid bilkörning. Är du närsynt och det inte korrigeras med glasögon eller linser ser du inte skyltar och vägbeskrivningar. Men med vissa synfel får du inte köra bil eller ta körkort utan linser eller glasögon.

Behandling

Det finns flera olika behandlingar för närsynthet. Ett alternativ är behandling och korrigering med glasögon. Förutom att hjälpa med synfel kan glasögon ge karaktär och fungera som en modeaccessoar. Men många upplever att glasögon är i vägen. Dessutom lägger man lätt ifrån sig eller glömmer dom. En annan nackdel kan vara att de immar för glasen när man tränar eller det är kallt ute.

Då finns finns det laserbehandling. Den vanligaste behandlingen för att slippa glasögon eller linser är laserbehandling. De två olika laserbehandlingar som erbjuds är lasik och lasek/elsa. Nackdelen med laserbehandling är att du får betala för operationen själv och det kan vara ganska dyrt.