Symptom på närsynthet

Misstänker du att du är närsynt? Här är fyra vanliga symptom på närsynthet.


narynt

Huvudvärk är ett symptom på närsynthet

1. Du ser dåligt på långt håll

Närsynthet innebär att du ser bra på nära håll, men har svårt att se saker tydligt på långt håll. Ju närmare du måste gå för att se tydligt desto mer närsynt är du.

2. Du kisar för att se bättre

Det är väldigt vanligt att du kisar när du tittar på något på långt håll för att försöka se bättre.

3. Dina ögon är trötta

Ögonen blir trötta av att hela tiden behöva anstränga sig för att se.

4. Du har huvudvärk

När ögonen hela tiden måste anstränga sig för att se kan dessa spänningar leda till huvudvärk.