Bidrag till alla barn som behöver glasögon

Från och med den 1a mars i år kommer alla föräldrar med barn som har behöv av glasögon få bidrag från landstinget.


glasogon-barnBeslutet togs i riksdagen idag. Tidigare har barn under åtta och barn med grava synfel fått bidrag för glasögon och kontaktlinser. Men med lagändringen kommer bidraget gälla för barn upp till 19 år.

Regeringen motiverar lagändringen med att ”alla barn ska kunna vara delaktiga i skolan och på fritiden, oavsett funktionsförmåga, bostadsort eller i vilken ekonomisk situation familjen befinner sig i”.

Hur stora de individuella bidragen kommer vara återstår att se men reformen kostar totalt 120 miljoner kronor.

Lagen inkluderar även barn i familjer som söker asyl och ensamkommande flyktingbarn.

Uppdatering: Bidrag för barn mellan 8 och 19 år som behöver glasögon kommer vara 800kr.