Laserbehandling

Med laserbehandling kan du helt slippa glasögon och linser. Men en laserbehandling kan vara dyr och du måste betala hela kostnaden själv. Det finns två olika typer av laserbehandlingar, lasik och lasek/elsa.


laserbehandling vid närsynthet

Krav för att få göra en laserbehandling

  • Du måste ha fyllt 20 år.
  • Din syn får inte ha förändrats de senaste två åren
  • Du kan inte ha ett för kraftigt synfel. Max -10 för närsynta, +4 för översynta och -4 för de som har brytningsfel.

Laserbehandlingen Lasik

Lasik är den typ av behandling som i första hand används vid korrigering vid synfel. Det är för att det är snabbare läkning och att båda ögonen kan behandlas samtidigt. Men lasik används inte om du är gravid, har tunna hornhinnor, grå starr eller problem med torra ögon.

Innan behandling med lasik bedövas ögat med ögondroppar. Sedan hyvlas den yttre delen av hornhinnan bort med hjälp av en maskin som kallas för kerostat. Därefter lyfter maskinen bort hornhinnan och polerar den till en ny form som sedan placeras i ögat igen.

Efter ingreppet får du en kontaktlins som ska sitta på ögat som ett bandage. Du kan själv ta bort kontaktlinsen efter ett par dagar.

Laserbehandlingen Lasek (Elsa)

Lasek/Elsa är en ytlig behandlingsmetod som gör att även personer med tunna hornhinnor kan genomgå en synfelsbehandling. Behandlingen har samma princip som med lasik. Men vid lasek/elsa så gör man inga snitt som vid lasik (no cut).

Istället avlägsnas det yttersta cellskiktet från hornhinnan med hjälp av alkohol, laser eller ett instrument.

Risker och komplikationer du bör vara medveten om

Tio procent av alla som gjort en laserbehandling har inte fått den effekt som de vill ha. Då krävs en ny operation. En till två procent drabbas av bländningsfenomen i mörker och försämrat kontrastseende.

Väldigt sällan så kan det uppstå en infektion. Då finns det risk för ytterligare synfel.

Vid lasek så finns det även en risk för en disighet i ögat som gör att du ser dåligt.

Andra behandlingar mot närsynthet

Om laser inte är möjligt, så som vid kraftig över- eller närsynthet, så kan du sätta in en extra konstgjord lins framför den egna linsen och på så sätt se bättre.

Det finns också en annan behandlingsoperation som innebär att din gamla lins tas bort och du får en helt ny lins.